Право на участь: чек-лист для організацій

Законодавством визначено, що дитина може приймати участь у прийнятті рішень, що стосуються її життя, впливати на ці рішення. Така участь може реалізовуватись щоденно у побутових питаннях, у питаннях житті громади, у адміністративних та судових процесах.
Однак ця публікація більше присвячена участі дитини в програмах та проєктах організацій, що спрямовані на її права та інтереси.

Право людини мати свої погляди та виражати їх закріплене у багатьох міжнародних договорах, зокрема, у Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, Конвенціїї про права дитини.

Право на участь

Участь дитини у питаннях, що стосуються її життя, визнано одним з основних принципів всієї Конвенції про права дитини (далі – Конвенція), адже участь – це шлях до реалізації інших прав.
Поняття “участь” стало поширеним у практиці реалізації права, закріпленого у статті 12 Конвенції, хоча в самій статті такий термін не вживається.

“Держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю”

Цією статтею покладається пряма відповідальність залучати дітей до того, щоб вони висловлювали свої погляди, а також враховувати ці погляди, а не лише формально заслуховувати.

Стаття 12 КПД не передбачає жодних обмежень до віку дитини, а Комітет ООН з прав дитини (далі – Комітет) напряму не рекомендує державам встановлювати вікові обмеження на рівні національного законодавства, які перешкоджають дітям бути почутими.

А чи знали Ви…?

А чи знали ви, участь дитини, право висловлювати свої погляди

Комітет радить заслуховувати дитину безпосередньо настільки, наскільки це можливо, тим паче, що в багатьох питаннях можливий конфлікт інтересів дитини та її законного представника. Крім того, представлення інтересів дитини через представника має ризик некоректної передачі думки дитини

Протилежним до концепції участі є залякування дитини, вороже ставлення чи нечутливість до віку під час запитування її думки.

На сьогодні поняттям “участь” описують як безперервний процес, що включає в себе обмін інформацією та діалог між дітьми та дорослими. Це означає, що участь не може виглядати як лише питання до дитини та відповідь на нього. Узагальнити процес участі можна таким чином:

  • До висловлення своєї думки дитина має розуміти, яке питання вирішується та як її думка може вплинути на рішення.
  • Під час висловлення думки це має бути заснований на повазі до дитини діалог, дитина має розуміти, яке рішення приймається, має мати змогу наполягати на своїй точці зору або сформувати іншу пропозицію. Поглядам дитини має надаватись належна увага.
  • Рішення має бути прийняте в якнайкращих інтересах дитини, але не обов’язково відповідати думці самої дитини. Позаяк, дитина має право оскаржувати представлене рішення у відповідний спосіб та на всіх рівнях: безпосередньо у дитячому центрі чи у школі, в адміністративному та судовому процесах, через інститут омбудсмена та на міжнародному рівні (порядок оскарження порушення закріплених Конвенцією прав представлений у публікації)

“Діти – члени суспільства, яких найбільше фотографують і найменше слухають” (с, Харт)

Чек-лист участі дитини у Вашій організації

Якщо Ви працюєте в будь-якій організації (державній, громадській, благодійній), метою якої є забезпечення найкращих інтересів дитини та її прав – запитайте себе, наскільки Ваша організація реалізує право дитини на участь.
Роздрукуйте картинку та проставте галочки у чек-листі (або зробіть це умовно).

право на участь, чек-лист, соціальний проєкт

0-2 галочки. Можливо, Ви ще ніколи не замислювались над тим, щоб залучити дітей до прийняття рішень у своїй організації щодо проєктів чи програм, які Ви створюєте саме для дітей. Тоді саме час використати цей чек-лист для того, аби вивести свою діяльність на новий рівень.

3-5 галочок. Ви надаєте дітям простір для реалізації їхнього права на участь і, ймовірно, використовуєте переваги такої участі у своїй діяльності. Подумайте, як би Ви могли покращити реалізацію вже відмічениих Вами пунктів, а також подивіться на ті, які ще не запроваджено у Вашій організації, можливо, Ваша організація здатна до більшого вже сьогодні.

6-8 галочок. Якщо Ви дійсно якісно реалізовуєте відмічені Вами пункти (не тисните на дітей у цьому процесі, не маніпулюєте ними, не намагаєтесь підігнати їхні думки до того, що потрібно Вам почути з організаційної точки зору) – Ви взірець реалізації права дитини на участь. Можете поділитись більше своїм досвідом, описавши його на пошту – contact.chr.info@gmail.com.

З Вашого дозволу і За Вашим бажанням, Ваш досвід може бути представлений на цьому сайті.

Публікація на основі Загального коментаря Комітету ООН з прав дитини №12.