Ідентифікація в законі: як оформити паспорт громадянина України

Кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України.

Увага: документи до подачі, строк розгляду, оплата послуги та інша інформація в цій статті описує виключно перше оформлення паспорту громадянином у віці до 18 років. Для переоформлення паспорта, а також для першого оформлення паспорту повнолітніми, діють інші норми.

Для чого використовують паспорт?

Паспорт існує для ідентифікації (встановлення) особи.

У загальносвітовій практиці паспорт вважається документом для подорожей. Це пояснює і саму назву документу: pass (проходити) + port (порт).
Сьогодні такі паспорти оформлюється для того, аби посвідчити громадянство людини для перебування за кордоном.
Внутрішні паспорти так само використовувались для контролю пересування осіб в межах країни.
В більшості країн, як і в Україні, паспорт вважається власністю держави.
В меншості країн, до яких належить Україна, існує внутрішній паспорт, та незважаючи на трансформацію цього документу в ID-картку, наразі залишається перехідною формою між колишнім паспортом-книжечкою, та новою формою.

Сьогодні паспорт потрібен, аби

зареєструватись на ЗНО, укласти договір з банком, працевлаштуватись та здійснити ряд інших правочинів, які вимагають ідентифікації особи

Коли оформлюється паспорт в Україні?

Кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт.

Паспорт оформляється особам, які не досягли 18-річного віку, на чотири роки, а особам, які досягли 18-річного віку, – на кожні 10 років.

Яка інформація про особу закладається у паспорт громадянина України

На самій ID-картці зазначається

  • Прізвище, ім’я, по батькові
  • Стать
  • Громадянство
  • Дата та місце народження

Вноситься до безконтактного електронного носія

  • Біометричні дані
  • Додаткова змінна інформація (в т.ч. про місце проживання)
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності)

Порядок оформлення паспорту

Комуособі, яка досягла 14-річного віку
На підставіособисто поданої заяви-анкети, із додаванням необхідних документів
Коли звернутисьне пізніше ніж через місяць після досягнення 14 років
Куди звернутисьтериторіальними органами/територіальними підрозділами ДМС за місцем реєстрації (адреси за посиланням)*
або у центрі надання адміністративних послуг за місцем реєстрації.
Коли видаєтьсяне пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання
Вартістьбезкоштовно

* Особа, яка досягла 14-річного віку та місце проживання якої не зареєстровано, для оформлення паспорта вперше подає документи до територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за місцем фактичного проживання в Україні.

Які документи необхідно надати для оформлення паспорту

В таблиці праворуч наводяться цитати з п.35 Постанови КМУ №302 в редакції на основі Постанови КМУ №745, праворуч – спрощене формулювання, що є дійсним для більшості випадків.

1) свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави (далі – свідоцтво про народження);своє свідоцтво про народження
2) оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України).
7) документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи;
паспорти батьків
9) документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів):
про місце проживання – довідку органу реєстрації встановленого зразка;
довідка про реєстрацію місця проживання
… довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття;Реєстраційний номер облікової картки платника податків (вичерпна інформація за посиланням)

Також документи, що посвідчують іншу змінну інформацію, за наявності (наприклад, зміну імені).

Джерела інформації:

  • ЗУ “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”
  • Постанова КМУ №302 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 745 ПОРЯДОК оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України