Права дитини до 18 років

Всі діти від народження мають особисті немайнові права, права людини, а також з часом набувають й інших прав. Найбільший перелік прав дітей можна знайти в Конвенції ООН про права дитини, ЗУ «Про охорону дитинства», Сімейному кодексі України та численних інших нормативно-правових актах.
Прикладами таких прав є: право на здоров’я, на сім’ю, на ім’я, на недискримінацію тощо.

Як діти можуть реалізовувати права?

ramochka - Права дитини до 18 років

Хоча перелік прав дітей є довгим, більшість прав діти не можуть реалізувати самостійно.
У праві є поняття правочину – це дія, спрямована на набуття, зміну або припинення прав та обов’язків. Правочин можливо вчинити, маючи відповідну дієздатність, що передбачає усвідомлення значення своїх дій та здатність керувати ними, створювати обов’язки та нести відповідальність у разі їх невиконання (статті 30, 202 та 203 ЦКУ).
Законодавство містить перелік правочинів, які діти можуть здійснювати самостійно.

Реалізація деяких своїх прав дітьми

Право на захист своїх прав

В будь-якому віці – звертатись за захистом своїх прав до о органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації та їх посадових осіб із зауваженнями

Порядок звернення

Стаття 9 ЗУ «Про охорону дитинства»

Незалежно від віку – звернутись до Комітету ООН.

Більше про процедуру звернення

ЗУ “Про ратифікацію Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо процедури повідомлень”,

З 14 років – звертатись до суду за захистом своїх сімейних прав.

Стаття 18 СКУ, стаття 47 ЦПКУ

Права інтелектуальної власності

Незалежно від віку – створювати об’єкти інтелектуальної власності та реалізовувати немайнові права щодо них

З 14 років:
реалізовувати майнові права на твір; в т.ч. отримувати фінансову винагороду за твір

Статті 31-32 ЦКУ

Право на об’єднання

З 6 років – бути учасником дитячої громадської організації

З 14 років – бути засновником дитячої або молодіжної організації

ЗУ «Про молодіжні та дитячі громадські організації»

Право на ім’я

З 7 років – (не)надавати згоду на зміну свого прізвища.

З 14 років – (не)надавати згоду на зміну свого по батькові.

З 16 років – змінити ім’я та/або прізвище на свій розсуд.

Про ім’я
Про оформлення паспорту

Стаття 148 СКУ
Стаття 295 ЦКУ

Право на визначення місця проживання, якщо батьки проживають окремо

З 10 років – спільно з батьками визначати, з ким з них проживати
З 14 років – визначати самостійно, з ким з батьків проживати.

Стаття 160 СКУ

Право на свободу пересування

З 14 років – на вільне самостійне пересування по території України і на вибір місця перебування.

З 16 років – на вільний самостійний виїзд за межі України.

Стаття 313 ЦКУ

Право на дохід

З 14 років – самостійно укладати договір банківського вкладу/рахунку

З 14 років
самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами

Стаття 32 ЦКУ

Право на працю

З 16 років – працевлаштовуватись.
Додатково

Стаття 188 КЗпПУ

Додатково:

Діти будь-якого віку можуть самостійно вчиняти «дрібні побутові правочини».
Однак перелік такий дій не надається.
«Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має невисоку вартість» (стаття 31 ЦКУ). Інші правочини здійснюються батьками в інтересах дітей; а правочини, що стосуються транспортних засобів та нерухомого майна – за погодженням з органом опіки та піклування.

Представництво інтересів дітей

Як видно, діти мають більший перелік прав, ніж можливості їх реалізовувати.
Ті дії, які діти не можуть здійснити безпосередньо для реалізації своїх прав, здійснюються від імені дітей та в інтересах дітей їх законним представником: батьками, усиновлювачами або опікунами (237-242 ЦКУ).

Якщо дитина має статус сироти та перебуває на державному утриманні – таку функцію представництва здійснює орган опіки та піклування.
Такі правочини не можуть суперечити правам та інтересам дітей. (п.6. ст. 203 ЦКУ)

“забезпечення найкращих інтересів дитини – дії та рішення, що спрямовані на задоволення індивідуальних потреб дитини відповідно до її віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку, життєвого досвіду, родинної, культурної та етнічної належності та враховують думку дитини, якщо вона досягла такого віку і рівня розвитку, що може її висловити” ЗУ «Про охорону дитинства»

frame line 1 1024x32 - Права дитини до 18 років

Чи можна отримати самостійність до 18 років?

Повна цивільна дієздатність може надатись з 16 років у випадку:

(1) Працевлаштування.
Якщо є письмова згода батьків – рішення приймає орган опіки та піклування.
Якщо немає письмової згоди батьків – рішення приймає суд.

(2) З моменту державної реєстрації у статусі фізичної особи-підприємця.
Без додаткових рішень – з моменту державної реєстрації.
Згода представника на реєстрацію дитини як ФОП є обов’язковою.

(3) Інші обставини, визначені ЦКУ.

frame line 1 1024x32 - Права дитини до 18 років

Якщо дитина вчинила дії поза межами своєї цивільної дієздатності?

(статті 221-222 ЦКУ)
Дії визнаються дійсними, якщо:
(1) Представники дитини, дізнавшись про дії, впродовж 1-го місяця не заявили претензій другій стороні.
(2) Дії можуть бути визнані дійсними судом, якщо буде встановлено, що вчинені на користь дитини.

За іншого випадку правочин не несе прав та обов’язків для сторін.

За наявності майнових зобов’язань, їх відшкодовують батьки або неповнолітні у визначеному порядку.